Înapoi la pagina principală

Politica resurselor Internet Acest document definește politica organizației (denumită în continuare Operator) în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”). Politica se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care Operatorul le poate primi de la subiectul datelor cu caracter personal. Utilizarea sistemului înseamnă acceptarea necondiționată a politicii. Subiectul datelor cu caracter personal trebuie să înceteze utilizarea Sistemului în caz de dezacord cu Politica. Termenii sunt interpretați în sensul specificat în Acordul de utilizare. În plus, în Politică sunt utilizați următorii termeni: Date cu caracter personal - orice informație care se referă direct sau indirect la un subiect specific sau identificabil al datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) - orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operațiuni) cu date personale efectuate cu utilizarea instrumentelor de automatizare sau fără utilizarea acestora. Prelucrarea include, inclusiv: colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extracție, utilizare, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere. Prelucrare automată - prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând tehnologia computerului. Diseminarea datelor cu caracter personal - acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal către un număr nedefinit de persoane. Furnizarea de date cu caracter personal - acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit grup de persoane. Distrugerea datelor cu caracter personal - acțiuni în urma cărora devine imposibilă restaurarea conținutului datelor cu caracter personal și (sau) în urma cărora sunt distruși purtătorii de materiale ai datelor cu caracter personal. Depersonalizarea datelor cu caracter personal - acțiuni, în urma cărora devine imposibil să se determine apartenența datelor cu caracter personal la un anumit subiect fără a utiliza informații suplimentare. Ofertă (oferte publicate în sistem, inclusiv): acord de utilizator, contract de licență, contract de agenție, contract de cumpărare și vânzare a bunurilor, contract de service. „Consimțământ - consimțământul datelor cu caracter personal supus prelucrării. , CONSENTIMENT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE CLIENTULUI O persoană (denumită în continuare subiectul datelor cu caracter personal), prin trimiterea datelor sale personale prin formularul de pe site-ul web sau în aplicația mobilă (denumit în continuare „Sistemul”), își dă consimțământul Operatorului pentru prelucrarea acestora (denumit în continuare la Consimțământ) în condițiile stabilite mai jos: Subiectul datelor cu caracter personal confirmă faptul că este o persoană fizică capabilă și transferă datele sale personale Operatorului în mod liber, fără constrângere, după voința sa și în interesul său. LISTA DATELOR PERSONALE, pentru prelucrarea cărora se dă Consimțământul: date cu caracter personal: prenume, nume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare, date pașaport la trimiterea mărfurilor sau primirea mărfurilor preplătite. Informații tehnice: adresa IP, tipul sistemului de operare, tipul browserului, locația geografică, furnizorul de servicii Internet; informații despre comportamentul subiectului datelor cu caracter personal în sistem, informații obținute automat la accesarea sistemului, inclusiv utilizarea cookie-urilor, date privind efectuarea unei plăți online: despre timpul, metoda și valoarea plății. BAZELE JURIDICE pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: ​​Legile, Politica în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal; acceptarea unei oferte postate în sistem (Acordul utilizatorului, Acordul de cumpărare și vânzare, Acordul de servicii). SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE ESTE: asigurarea accesului la Sistem, inclusiv pentru încheierea de contracte pe bază de oferte; identificarea subiectului datelor cu caracter personal, inclusiv la accesarea la profil; prelucrarea comenzilor; îndeplinirea obligațiilor din cadrul Ofertei; livrarea mărfurilor și transferul mărfurilor pentru livrarea către o companie de transport; stabilirea și menținerea comunicării cu subiectul datelor personale, inclusiv direcția: răspunsurilor la solicitări; mesaje informative către un număr de telefon și / sau o adresă de e-mail: în conformitate cu Oferta (starea comenzii, chitanță etc.), despre codurile promoționale pentru următoarele achiziții și alte informații despre conținut publicitar și de știri; informații despre funcționarea sistemului. Asigurarea operabilității și securității Sistemului (prevenirea cazurilor de fraudă și alte abuzuri, precum și pentru investigarea acestor cazuri); Identificarea defecțiunilor sistemului; Efectuarea de cercetări statistice și de marketing privind cererea consumatorilor, precum și pentru direcționarea (vizarea publicului țintă) a reclamelor plasate pe baza datelor cu caracter personal impersonal; soluționare a litigiilor; colectarea recenziilor; îndeplinirea cerințelor stabilite. LISTA ACȚIUNILOR cu date personale: colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), copiere electronică, extragere, utilizare, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere și distrugere identitate. Se dă consimțământul prelucrării datelor cu caracter personal atât cu utilizarea instrumentelor de automatizare, cât și fără utilizarea unor astfel de instrumente. Persoana vizată este de acord că Operatorul are dreptul de a transfera date cu caracter personal către terțe părți, inclusiv o companie de transport, un serviciu de curierat pentru livrare și alte persoane pentru a prelucra date cu caracter personal în numele Operatorului pentru a îndeplini obligațiile contractuale și a îndeplini obiectivele specificate în Consimțământ. În acest caz, Operatorul are dreptul să dezvăluie datele personale acestor persoane în măsura necesară. ACORDUL PENTRU A PRIMI MISIUNI DE PUBLICITATE ȘI CARACTERUL INFORMAȚIEI. Subiectul datelor cu caracter personal, atunci când se înregistrează în sistem, plasează o comandă, este de acord să primească mesaje de natură publicitară și informativă de la Operator. SUBIECTUL DREPTULUI DE DATE PERSONALE PENTRU A vă dezabona de la publicitate și buletine de știri în orice moment, făcând clic pe linkul situat la sfârșitul fiecărui mesaj de e-mail de marketing sau în Profil, debifând notificările și salvând noile setări. CONSENTIMENTUL ESTE VALABIL din momentul furnizării sale și până în momentul executării acordului corespunzător sau retragerii acordului. SUBIECTUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ESTE DREPTUL DE A RETRAGEA CONSIMȚAMENTULUI prin trimiterea unei cereri către Operator: sub forma unui document electronic la adresa de e-mail; Aplicația trebuie să conțină informații care vă permit să identificați subiectul datelor cu caracter personal, inclusiv datele numărului său de telefon specificat la plasarea unei comenzi sau la înregistrarea în sistem.